SIGNIFIKASI BEDUK SEBAGAI INSTRUMEN KOMUNIKASI TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU

Juriah Mohd Amin, Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin, Abd. Munir Mohd Noh

Abstract


Masyarakat Melayu dahulu memiliki kearifan tersendiri dalam menyebarkan berita atau maklumat sesama mereka. Mereka menggunakan beberapa instrumen yang direka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka hasil daripada interaksi dan observasi mereka terhadap alam. Instrumen ini boleh menghasilkan bunyi yang kuat yang dapat difahami oleh ahli masyarakat maksud berita yang ingin disampaikan samada ianya menandakan masuk waktu solat, ada kematian, berlaku kecemasan dan sebagainya. Objektif kajian ini ialah mengenalpasti signifikasi penggunaan beduk dan beberapa instrumen lain yang digunakan sebagai instrumen komunikasi oleh masyarakat Melayu tradisional. Kajian ini difokuskan kepada instrumen yang digunakan oleh masyarakat Melayu di masjid dan surau. Untuk mencapai objektif yang digariskan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan dua kaedah utama iaitu kaedah analisis dokumen dan kaedah kajian lapangan bagi mendapatkan data kajian. Menerusi kaedah analisis dokumen, penulis meneliti dokumen-dokumen yang diperolehi samada buku, artikel, jurnal, prosiding, majalah dan laporan akhbar berkaitan dengan isu kajian. Untuk kaedah kajian lapangan, temuramah dengan tiga orang informan telah dilakukan. Hasil daripada kajian ini, dapat dikenalpasti tentang sejarah penggunaan beduk, fungsinya dan cara pembuatannya. Di samping itu juga ditemui instrumen-instrumen lain yang menjadi alat komunikasi masyarakat Melayu silam sebelum ianya diganti dengan penggunaan alatan moden. Ini secara tidak langsung menunjukkan kepada daya kreativiti masyarakat dahulu hasil daripada interaksi mereka dengan persekitaran. Adalah diharapkan banyak lagi kajian dan pendokumentasian bagi memastikan hasil kreativiti masyarakat dahulu tidak dilupakan begitu sahaja. Tidak salah jika yang lama dikelek, yang baharu didukung.

Keywords


Beduk; Kertuk; Komunikasi; Tetuang; Tradisional

Full Text:

PDF

References


Ahmad Munif. (2017). Dialog fiqh dan budaya kumandang azan. Jurnal Dialog, 40(1), 47-56.

Anabillah. (2017). Bedug Dan Adzan Sebagai Alat Komunikasi Dalam Menyeru Ibadah Shalat (Tesis Sarjana Sosial). Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Darori Amin (ed.). (2000). Islam dan kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gema Media

Handinoto dan Samuel Hartono. (2007). Pengaruh pertukangan cina pada bangunan masjid Kuno di Jawa Abad 15-16. Dimensi Teknik Arsitektur, 35(1), 23-40.

Hasanuddin Yusuf & Zuliskandar Ramli. (2021). Budaya mewakaf meriam pada institusi masjid dalam masyarakat melayu sebelum abad ke 20, Jurnal Melayu, 20(2), 282-297

Hendri F. Isnaeni. (2010, 26 Ogos). Tak-tak-tak-Dung, Ini Sejarah Beduk. Historia, https://historia.id/kultur/articles/tak-tak-tak-dung-ini-sejarah-beduk-P1m2P/page/2

Kamaruddin Amin et al. (2018). Ensiklopedia Islam Nusantara, Jakarta: Direktokrat Pendidikan Tinggi Keagamaan Indonesia.

Mastor Surat. (2017). Reka bentuk masjid warisan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd Izzatul Izuan Tahir. (8 Mei 2020). Palu Beduk Sampai Sahur. https://www.sinarharian.com.my/article/82490/khas/ramadan/palu-beduk-sampai-sahur

Mohd Nefi Imran Djaman. (1999). Persembahan media warisan Malaysia, Malaysia Journal of Media Studies, 2(1), 81-89.

Mudzakkir Dwi Cahyono. (24 September 2008). Waditra Bedug dalam tradisi Jawa (1). Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2008/09/24/18422736/index-html

Muhamad Syahmi Dorahman. (2018). Pengurusan pemuliharaan instrumen beduk dalam budaya masyarakat melayu di Sungai Besar, Selangor. Tesis Ijazah Sarjana Muda. UNIMAS

Nangkula Utaberta. (2007). Studi terhadap senibina masjid tradisional Indonesia kajian terhadap sejarah, teori dan Morfologi-Fizikal, Jurnal Alam Bina, 1-16.

Nasir AB (12 November 2012). Beduk berusia lebih 120 tahun di ekspo MAIK, Detik Perubahan, https://detikperubahan.wordpress.com/2012/11/16/beduk-berusia-lebih-120-tahun-di-ekspo-maik/

Nik Mustapha Bin Nik Mohd Salleh. (2009). Alat muzik tradisional dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara (JKKN)

Noorazura Abd. Rahman. (22 Jun 2016). Beduk 100 tahun kejutkan penduduk bersahur, Berita Harian, https://www.bharian.com.my/bhplus-old/2016/06/166986/beduk-100-tahun-kejutkan-penduduk-bersahur

Nor Azlinda Alimin. (2012). Beduk tradisi tiada pengganti. https://polopy.karangkraf.com:80801/preview/www/2.657/2.668/1.104961

Noresah Baharom et al. (2013). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Nur Hazirah & Ros Mahwati Ahmad Zakaria. (2020). Pelestarian permainan muzik kertuk dalam kalangan penduduk di negeri Kelantan, International Journal of the Malay World and Civilisation 8(2), 11-18.

Omar Farouk Bajunid. (1989). Esei-Esei budaya dan sejarah Kelantan. Kuala Lumpur: Asrama Za’ba Universiti Malaya

Peserta Kajian 1 (PK1) (2023). Temubual pada jam 3.30 petang bertempat di Muzium Islam Kelantan.

Peserta Kajian 2 (PK2) (2021). Temubual pada jam 5 petang bertarikh 13 Ogos 2021 petang di Kampung Sila, Tok Uban, Kelantan.

Peserta Kajian 3 (PK3) (2021). Temubual pada jam 10 pagi bertarikh 15 Ogos 2021 bertempat di Kampung Kutan Tengah, Kelantan.

Raja Iskandar Raja Halid .(2017). Gendang besar istana Kelantan dlm. Ahmad Rasdan Ismail et al. (ed.). Sejarah Kesusasteraan Melayu Kelantan, Pengkalan Chepa: Universiti Malaysia Kelantan.

Roselan Ab Malek. (12 Disember 2019). "Tetuang, Warisan Melayu Yang Semakin Pupus". Berita Harian.

Rozimah Bidin & Juriah Mohd Amin. (2016). Peranan Kerantong Sebagai Media Dakwah Islam Di Negeri Perak. e-Proceedings of International Conference on Language, Education and Civilization (LECIC 2016). Seri Iskandar: UiTM Perak

Somayeh Armani. (2014). The Influence Of Chinese Architecture On Traditional Melaka Mosques [Tesis Sarjana Sains (Architecture)]. Universiti Malaya.

Suhaimi bin Osman. (Mei-Ogos 2018). Kumpulan Muzik Erofon. Berita JMM. Jabatan Muzium Malaysia. 25(2), 25.

Zulkifli al-Bakri. (28 June 2023). Mengetuk beduk sebelum azan. https://maktabahalbakri.com/2038-mengetuk-beduk-sebelum-azan/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal 'Ulwan

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), permitting copy and redistribute the material in any medium or format.