Universiti Melaka Open Journal Systems


Universiti Melaka Journals


Universiti Melaka offers 10 Journals from different fields of study.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Jurnal 'Ulwan

JURNAL 'ULWAN (E-ISSN: 2600-7843) diterbitkan setahun sekali pada bulan Disember oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Fakulti Keilmuan Islam, UNIMEL. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam bidang Syariah (Kewangan Islam dan Perundangan Islam), Usuluddin (Pengajian Islam, Pengurusan Pembangunan Islam dan Modal Insan) serta Quran Sunnah (Al-Quran dan Tahfiz).

Jurnal 'Ulwan telah diindeks dalam Google Scholar, MyJurnal dan MyCite.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal ILMI

JURNAL ILMI (ISSN: 1823-9102, eISSN: 2600-7371) merupakan sebuah jurnal berwasit yang diterbitkan sekali setahun oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Institut Pengajian Siswazah, Universiti Melaka.

Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam bidang Sejarah, Dakwah, Syariah, Sains Pengurusan, Psikologi, Komunikasi, Pendidikan dan Kepimpinan.

Jurnal ini diindeks dalam MyJurnal dan Google Scholar.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences

Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences (ISSN: 2462-1463 / eISSN: 2600-8068) diterbitkan setahun sekali pada bulan September oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) untuk / dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial, UNIMEL. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam Psikologi, Sosiologi, Sejarah, Komunikasi, Politik, dan Pendidikan. 

Jurnal Sains Sosial telah diindeks oleh Google Scholar dan MyJurnal.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Kesidang

JURNAL KESIDANG (ISSN: 2550-1674, E-ISSN: 2600-7851) merupakan sebuah jurnal berwasit yang diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Fakulti Bahasa dan Pendidikan UNIMEL. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek bahasa dan pendidikan.

Jurnal ini diindeks dalalm MyJurnal dan Google Scholar.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Business Innovation

The Journal of Business Innovation (eISSN: 2600-836X) is fully referred journal published annually by Publication Unit of Universiti Melaka (UNIMEL) with collaboration of the Faculty of Business Innovation and Technology, Universiti Melaka (UNIMEL). Its main objective to provide a platform for publication in Management, Marketing, Accounting, Entrepreneurship, Economic, Islamic Finance and Banking, of research based articles locally or internationally.

This journal is indexed by MyJurnal and Google Scholar.

 

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Hospitality and Networks

Journal of Hospitality and Networks (ISSN:2550-2344 / eISSN:2637-143X) is fully referred journal published annually by Publication Unit of Universiti Melaka (UNIMEL) with collaboration of the Faculty of Hospitality Management, Universiti Melaka (UNIMEL). Its main objective to provide a platform for publication in hospitality management and networking.

This journal is indexed by MyJurnal and Google Scholar.

 

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Engineering and Health Sciences

Journal of Engineering and Health Sciences (ISSN: 2289-800X/ eISSN: 2600-8378) is fully referred journal published annually by Publication Unit of Universiti Melaka (UNIMEL) with collaboration of the Department of Science and Technology and Faculty of Nursing and Health Sciences, Universiti Melaka. Its main objective to provide a platform for publication in Sciences, Engineering, Technology, Computer Science and Health Sciences.

This journal is indexed by MyJurnal and Google Scholar.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Law and Governance

Journal of Law and Governance (eISSN:2637-0743) is a fully referred journal published annually by Publication Unit of Universiti Melaka (UNIMEL) with collaboration of the Faculty of Law, Governance and International Relations, UNIMEL. Its main objective is to provide a platform for publication of local or international research based articles in laws, governance and international relations.

The Journal of Law and Governance has been indexed in Google Scholar and MyJurnal.

 

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Maw'izah

The Maw'ízah Journal (eISSN: 2636-9354) is published once a year by the Nusantara Dakwah Research Institute, University of Melaka (UNIMEL) in collaboration with the publisher of the University of Melaka. It is a platform for the dissemination of knowledge and information from the aspects of theory, application and research in the field of Dakwah, Usuluddin, Quran Sunnah, Socio-Cultural, finance, legislation, administration and so on from an Islamic perspective.

Maw'izah Journal has been indexed in MyJurnal and Google Scholar.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Tuah

Jurnal Tuah @ JTuah (e-ISSN:2756-8350) diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Institut Ketamadunan Melaka, Universiti Melaka. Tujuan jurnal ini adalah sebagai medium penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan khusus dalam bidang Sejarah dan Ketamadunan.

Jurnal ini telah diindeks dalam MyJurnal dan Google Scholar.

View Journal | Current Issue | Register

1 - 10 of 10 Items