Diploma in Islamic Finance

Certification Code                     : (R2/343/4/0068) 05/23 (A 8771)
Duration of Study                     : 3 Years (6 Semester)
Admission                                : May / June / July / December
Mode                                      : Full-Time

Admission Requirements :  
 1. PASSED Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with minimun 3 credits AND PASSED in Mathematic OR;

 2. PASSED Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/ PASSED Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) OR any equivalent qualification OR;

 3. Certificate in acknowledged Islamic Finance and Muamalat OR any equivalent qualification OR;

 4. PASSED any academic qualification acknowledged by MQA OR;

 5. Other equivalent qualifications acknowledged by Malaysia Government

 
Career Prospects :
 1. Assistant Bank Officer
 2. Assistant Islamic Finance and Unit Trust Consultant 
 3. Assistant Muamalat Consultant (Wasiat, Zakat, Ar- Rahn)
 4. Insurance and Takaful Consultant
 5. Assistant Risk Management Officer
 6. Islamic Finance Planner
 7. Assistant Syariah Compliance Officer
 Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1 / Intensive
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Fiqh Ibadah
 7. Pangkalan Ekonomi
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kurikulum
 3. Fiqh Muamalat
 4. Pengenalan Ekonomi Islam
 5. Pengenalan Usul Fiqh
 6. Pengenalan Kewangan Islam
 1. Kaedah Penyelidikan
 2. Perbandingan Pasaran Kewangan
 3. Resurfacing
 4. Prinsip Pemasaran
 5. Takaful dan Insurans
 1. Undang-undang Perniagaan
 2. Undang-undang Pentadbiran Orang Islam
 3. Keusahawanan

 

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Prinsip Kewangan
 4. Pengenalan Teknologi Maklumat
 5. Pengenalan Syariah
 6. Pengenalan Muamalat
 1. Matematik Perniagaan
 2. Pengurusan Perbankan
 3. Pengurusan Perakaunan
 4. Prinsip Pengurusan Islam
 5. Usul Fiqh
 1. Perakaunan Kewangan
 2. Perenggan undang-undang Muamalat
 3. Qawaid Fiqhiyyah
 4. Latihan Amali
 5. Elektif

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
 Official website : www.unimel.edu.my/fki
Official email : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391