Diploma in Islamic Management

Certification Code            : (R/345/4/0551) 06/24 (A 10174)
Duration of Study            : 3 Years (6 Semester)
Admission                       : May / June / July / December
Mode                             : Full-time

Admission Requirements :
 1. PASSED Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with minimum 3 credit AND PASSED one Bahasa Arab subject or any Islamic Studies subject OR;

 2. Other equivalent requirements acknowledged by Malaysian Government


Carees Prospect :
 1. Assistant Officer of Islamic Affairs
 2. Assistant Administrative Officer


Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam 
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Ulum Al-Quran dan Ulum 
  Al-Hadith
 7. Fiqh Muamalat
 1. Bahasa Arab 3
 2. Bahasa Inggeris Untuk 
  Tujuan Khusus 1
 3. Kaedah Fiqh
 4. Pentadbiran Awam
 5. Prinsip Pengurusan
 6. Aqidah dan Akhlak
 7. Kokurikulum
 1. Prinsip dan Amalan Komunikasi
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Komunikasi Perniagaan
 4. Hadis
 5. Elektif 1. Pemakanan dalam Islam 
 2. Pengurusan Perbankan Islam 
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan


Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Pengenalan kepada Kewangan Islam
 4. Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 5. Fiqh Ibadat
 6. Usul Fiqh
 7. Asas Ekonomi
 1. Pengenalan kepada Gelagat Organisasi
 2. Prinsip Pengurusan Islam
 3. Pengurusan Prinsip-prinsip Islam 
 4. Perakaunan Kewangan
 5. Bahasa Arab 4
 6. Bahasa Inggeris Untuk KhususPorpose 2
 1. Praktikal
 2. Tafsir
 3. Pengurusan Aset Islam 
 4. Hal Ehwal Pengurusan Islam di Malaysia
 5. Elektif - Pengurusan Perbankan Islam

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
 Official website : www.unimel.edu.my/fki
Official email : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391