Diploma in Syariah Islamiyyah

Certification Code            : (R2/221/4/0050)  10/22 (A 7956)
Duration of Study            : 3 Years (6 Semester)
Admission                       : May / June / July / December
Mode                             : Full-Time

Admission Requirements :
 1. PASSED Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with at least 3 credits including Bahasa Melayu AND two (2) other subjects AND PASSED Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/Pendidikan al-Quran & al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiyyah OR;

 2. PASSED any certificates acknowledged by Malaysian Qualification Agency (MQA) OR;

 3. Other equivalent qualifications acknowledged by Malaysian Government

 4. Applicants are encouraged to have basic Islamic education background

Career Prospects :
 1. Majlis Fatwa Council Member
 2. Syariah Advisor
 3. Career at Halal-hub
 4. Career at Syariah Court
 5. Assistant Islamic Affairs Officer 
 6. Assistant Administration Officer 
 7. Imam
 8. Religious teacher/preacher
Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Fiqh Ibadat
 2. Tarikh Tasyri'
 3. Ulum Quran
 4. Tauhid
 5. Pengajian Islam
 6. Fiqh Al-Kitab 1
 1. Fiqh Muamalat
 2. Dakwah Islamiah
 3. Fiqh As-Sunnah 1
 4. Fiqh Al-Kitab 2
 5. Perbandingan Fiqh Ibadat
 6. Kurikulum
 1. Hifz Al-Quran 2
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Latihan Amali
 4. Fiqh As-Sunnah 2
 5. Fiqh Muamalat Perbandingan

 1. Ekonomi Islam
 2. Pengenalan kepada Politik Islam
 3. Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
 4. Islam dan Ideologi Semasa

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran 1
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 3. Pengajian Malaysia
 4. Nahw Wa Sarf
 5. Mabahith Al Ahkam
 6. Ulum Hadith
 1. Fiqh Munakahat
 2. Fiqh Qadaya Muasarah
 3. Abda Wa Balaghah
 4. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 5. Statistik Asas
 6. Mabahith Turuq Al Istinbat
 7. Elektif
 1. Fiqh Marath
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 4. Kertas Projek
 5. Fiqh Jinayat


 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
 Official website : www.unimel.edu.my/fki
Official email : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391