Diploma in Usuluddin

Certification Code                       : (R/221/4/0051) 10/22 (A 7957)
Duration of Study                       : 3 Years (6 Semester)
Admission                                  : May / June / July / December
Mode                                        : Full-time


Admission Requirements:
 1. PASSED Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with at least 3 credits including Bahasa Melayu AND two (2) other subjects AND PASSED Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/Pendidikan al-Quran & al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiyyah OR;

 2. PASSED any certificates acknowledged by Malaysian Qualification Agency (MQA) OR;

 3. Other equivalent qualifications acknowledged by Malaysian Government

 4. Applicants are encouraged to have basic Islamic education background

Prospek Kerjaya :
 1. Assistant Islamic Affairs Officer 
 2. Assistant Administration Officer 
 3. Imam
 4. Religious teacher/preacher
Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Elective Subjects
 1. Ulum Quran
 2. Hadith Teks
 3. Tauhid
 4. Fiqh Ibadat
 5. Nuzum Islam
 6. Pengajian Islam

 1. Falsafah Islam
 2. Ulum Hadith
 3. Dakwah Islamiah
 4. Tafsir Maudhui
 5. Kurikulum
 6. Perbandingan Agama

 1. Tafsir Tahlili
 2. Ilmu Al-Rijal Wa Al-Muhaddithin
 3. Manahij Mufassirin
 4. Sirah Tahliliyyah
 5. Hifz Al-Quran 2
 6. Kaedah Penyelidikan
 7. Latihan Amali
 1. Pemakanan Dalam Islam
 2. Pengurusan Perbankan Islam
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran
 2. Khitabah Wa Dakwah
 3. Nahw Wa Sarf
 4. Tasauf Islami
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris
 6. Pengajian Islam
 1. Adab Balaqah
 2. Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 3. Asas Statistik
 4. Mantiq
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 6. Elektif
 1. Hadith
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 3. Islam and Ideologi
 4. Dakhil Fi Tafsir
 5. Kertas Projek
 6. Aqidah Islamiah

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
 Official website : www.unimel.edu.my/fki
Official email : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391