Diploma Usuluddin

Diploma Usuluddin

Kod Kursus : R3/221/4/0051A
Kod MQA : A 7957
Tarikh tamat tempoh kursus : 22/10/2022 - 21/10/2027
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan:
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit termasuk Bahasa Melayu DAN dua (2) mata pelajaran lain DAN LULUS Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/Pendidikan al-Quran & al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiah dan satu (1) mata pelajaran lain ATAU;

 2. LULUS mana-mana sijil yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency (MQA) ATAU;

 3. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 4. Pemohon digalakkan mempunyai latar belakang pengajian Islam

Prospek Kerjaya :
 1. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 
 2. Penolong Pegawai Tadbir
 3. Imam
 4. Guru Agama/Pendakwah
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Elective Subjects
 1. Ulum Quran
 2. Hadith Teks
 3. Tauhid
 4. Fiqh Ibadat
 5. Nuzum Islam
 6. Pengajian Islam

 1. Falsafah Islam
 2. Ulum Hadith
 3. Dakwah Islamiah
 4. Tafsir Maudhui
 5. Kurikulum
 6. Perbandingan Agama

 1. Tafsir Tahlili
 2. Ilmu Al-Rijal Wa Al-Muhaddithin
 3. Manahij Mufassirin
 4. Sirah Tahliliyyah
 5. Hifz Al-Quran 2
 6. Kaedah Penyelidikan
 7. Latihan Amali
 1. Pemakanan Dalam Islam
 2. Pengurusan Perbankan Islam
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran
 2. Khitabah Wa Dakwah
 3. Nahw Wa Sarf
 4. Tasauf Islami
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris
 6. Pengajian Islam
 1. Adab Balaqah
 2. Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 3. Asas Statistik
 4. Mantiq
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 6. Elektif
 1. Hadith
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 3. Islam and Ideologi
 4. Dakhil Fi Tafsir
 5. Kertas Projek
 6. Aqidah Islamiah

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391