Archives2017

Vol 1, No 1 (2017): Journal of Engineering and Health Sciences

JOURNAL OF ENGINEERING AND HEALTH SCIENCES (ISSN: 2289-800X ) merupakan sebuah jurnal berwasit yang diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk / dengan kerjasama Fakulti Sains dan Teknologi bersama Fakulti Sains Kesihatan KUIM. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek sains, kejuruteraan, teknologi, sains komputer dan sains kesihatan.

1 - 7 of 7 Items