Archives

2023

Vol 4, No 1 (2023): Jurnal TUAH, Vol. 4

Diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Institut Ketamadunan Melaka, Universiti Melaka. Tujuan jurnal ini adalah sebagai medium penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan khusus dalam bidang Sejarah, Warisan, Ketamadunan dan Sains sosial.

2022

Vol 3, No 1 (2022): JURNAL TUAH

diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Institut Ketamadunan Melaka, Universiti Melaka. Tujuan jurnal ini adalah sebagai medium penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan khusus dalam bidang Sejarah, Warisan, Ketamadunan dan Sains sosial.


1 - 4 of 4 Items