TAJUK

 BENGKEL MR-CIIQ (PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN   KUALITI INSTITUSI SECARA BERTERUSAN)

TARIKH

 20 Mei 2021 (Khamis) , 8.30 Pagi Hingga 1.00 Petang

TEMPAT

 Aplikasi ‘Google Meet’

PENCERAMAH

 Pn. Rusyda binti Yahya, Ketua Unit PKAD

KUMPULAN SASAR

 Penyelaras Program, Penyelaras Kualiti & Akreditasi

OBJEKTIF

 i. Mengenalpasti tindakan penambahbaikan dalam program mengikut keperluan.

 ii. Menambahbaik pengurusan tindakan pembetulan dalam pengurusan program.

BAHAN RUJUKAN

 SLIDE : https://qrgo.page.link/8nYxL


 VIDEO RAKAMAN :

 https://drive.google.com/file/d/1dINspoBXYHlcOVFdho26ix-an5OJ_2AP/view 

 

 

 

TAJUK

 BENGKEL OBE (PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL)

TARIKH

 18 Mei 2021 (Selasa), 8.30 Pagi Hingga 1.00 Petang

TEMPAT

 Aplikasi ‘Google Meet’

PENCERAMAH

 Pn. Rusyda binti Yahya, Ketua Unit PKAD

KUMPULAN SASARAN

 Pensyarah yang telah berkhidmat antara 5 hingga 10 tahun (Intermediate) 

OBJEKTIF

 i. Mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan OBE.

 ii. Memperkasakan kemampuan pensyarah menjajarkan maklumat berkaitan kaedah pengajaran   dan penilaian.

 iii. Mengenalpasti peluang penambahbaikan maklumat dalam kerangka kursus.

BAHAN RUJUKAN

 SLIDE :

 Part 1 -  https://qrgo.page.link/wk694

 

 Part 2 - https://qrgo.page.link/Kobav

 

 VIDEO RAKAMAN : 

https://drive.google.com/file/d/1QD5TlvpdHN3kxZGj5Q83Q4J28ATFrBP4/view 

 

Contacts

  Universiti Islam Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 MelakaMalaysia. 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   +606-3878382
  +606-3878411

 

     

           

  • Last Modified: Friday 17 May 2024.

Contact Us

  

Quality Management & Internal Audit Unit (UPKAD)
    Universiti Melaka,
    Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 MelakaMalaysia. 

    email : upkad@unimel.edu.my
 +606-3878269
 +606-3878270

Office Business Hours

 

Monday - Thursday                                   
8.00 am - 1.00 pm                           
2.00 pm - 5.00 pm     

Friday
8.00 am - 12.15 pm
2.45 pm - 5.00 pm