WAJIB KOLEJ UNIVERSITI

Jabatan Wajib Kolej Universiti merupakan Jabatan yang bertanggungjawab dalam menyelaras semua kursus Wajib Kolej Universiti di KUIM. Kursus wajib kolej universiti (WKU) merupakan kursus teras universiti yang ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti program diploma atau ijazah sarjana muda di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Kursus ini ditawarkan bagi memenuhi misi dan visi KUIM sebagai satu pusat pengajian tinggi yang mengintegrasikan duniawi dan ukhrawi. Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen iaitu Bahasa, Agama dan Psikologi.

Kursus-kursus WKU yang ditawarkan mengikut komponen


Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

Hubungi Kami

Pusat Asasi dan Pengajiaan Umum 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/papu
+606-3878251