PHD DAKWAH


Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    

Kod Pengiktirafan : : JPT/BPP (R/221/8/0132) 11/19 (MQA/FA 5009)
Tempoh Pengajian : 3  tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis ) Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
   peringkat KUIM atau;

ii.  Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii.  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat KUIM.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/ips
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184