IJAZAH SARJANA PSIKOLOGI

Ijazah Sarjana Psikologi   

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (U) (R/311//0064) (FA 4938) 
Tempoh pengajian : 1 ½  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
     atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. Calon yang berlatarbelakangkan Psikologi diwajibkan mengambil 3 kursus
     Sekiranya calon adalah dari bidang selain psikologi diwajibkan untuk memenuhi dan mengambil kursus-kursus psikologi yang dikirakan sebagai 
     pra-syarat. Penilaian subjek-subjek tersebut hanyalah LULUS dan GAGAL sahaja. Tiada nilaian akan diberikan.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/ips
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184