PHD KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN

Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan    

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/142/8/0001) 10/16 (MQA/FA 0968)
Tempoh Pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
    peringkat KUIM atau; 

ii. Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat KUIM.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/ips
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184