IJAZAH SARJANA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN

Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

Kod Kursus : R2/141/7/0054
Kod MQA : FA 0440
Tarikh tamat tempoh kursus : 16/3/2021 - 15/3/2026
Tempoh pengajian :  2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Kemasukan : Terbuka sepanjang tahun
Mod  : Sepenuh Masa ( Tesis )


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman UNIMEL atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
     atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184