Misi & Visi

VISI

Menjadi sebuah pusat pengajian tinggi yang unggul dan cemerlang di dalam bidang pengajian yang berteraskan islam.

 

MISI

Beriltizam melaksanakan usaha pendidikan berwadahkan islam bagi menyumbang kearah kesejahteraan ummah dan pembangunan lestari dengan memartabatkan ilmu penyelidikan dan kesarjanaan yang kreatif, Inovatif dan bersahsiah murni.

 

OBJEKTIF

  1.  Melahirkan modal   insan   yang   berilmu,   beriman   dan   bertaqwa berlandaskan al-quran dan as-sunnah.
  2. Melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berakhlak mulia melalui perlaksanaan dan tarbiyyah kepelbagaian bidang ilmu berteraskan islam.
  3.  Menyediakan persekitaran yang sejahtera dan kondusif bagi melahirkan modal insan melalui proses pengajaran dan pembelajaran kepelbagaian ilmu yang berteraskan islam.
  4.  Melahirkan ilmuan dan graduan pengajian islam yang profesional, berintergriti bagi memenuhi keperluan negara samada dalam bidang pekerjaan mahupun mengambung pengajian.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391