Program Diploma

   
                

   


                

   


                

   


                

   


                

   


                

Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam Dengan Kepujian

Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam Dengan Kepujian

Kos Pengiktirafan             : (R/343/6/0003) 04/24 (MQA/FA 10700)
Tempoh Pengajian            : 3 1/2 Tahun (7 Semester)
Sesi Kemasukan               : Mei / Jun / Julai/ Disember
Mod Pengajian                 : Sepenuh Masa


Syarat Kemasukan :
 1. Lepasan Matrikulasi atau Asasi yang diiktiraf dengan PNGK minimum 2.00; DAN LULUS mata pelajaran Matematik (SPM) ATAU;

 2. LULUS STPM atau yang setara dengannya dengan minimum PNGK 2.00 (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran DAN LULUS mata pelajaran Matematik (SPM) ATAU; 

 3. LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan pangkat JAYYID ATAU;

 4. Diploma Muamalat/Kewangan Islam atau yang setara dengannya dengan minimum PGNK 2.50 ATAU;

 5. Diploma dalam lain-lain bidang dengan PGNK minimum 2.50

Calon dengan PNGK bawah 2.50 tetapi melebihi 2.00 adalah layak untuk memohon bergantung kepada proses penilaian dalaman. 

Prospek Kerjaya :
 1. Pegawai Bank & Kewangan 
 2. Pegawai Tadbir 

Struktur Program/Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Hubungan Etnik
 2. Tilawah Al-Quran
 3. English For Communication
 4. Sejarah Perundangan Islam
 5. Prinsip Kewangan Islam
 6. Ekonomi Islam 
 7. Aqidah
 8. Teknologi Maklumat
 1. Bahasa Arab Lanjutan
 2. Kaedah Fiqh
 3. Pengurusan Harta Dalam Islam
 4. Metodologi Perundangan Islam
 5. Asas Perakaunan 
 6. Aplikasi Transaksi Kewangan Islam
 7. Fiqh Ibadah
 8. Keterlibatan Komuniti
 1. Kaedah Penyelesaian Masalah
 2. Elektif (I)
 3. Pasaran Kewangan Islam di Malaysia 
 4. Kaedah Penyelidikan Untuk Produk Perbankan Islam 
 5. Sistem Takaful
 6. Perbankan Islam Dalam Institusi Kewangan dan Perbankan

 1. Latihan Industri
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Elektif
 1. TITAS
 2. Bahasa Arab Asas
 3. Academic Writing
 4. Teori Perundangan Islam
 5. Akhlak
 6. Matematik Perniagaan
 7. Sistem Kewangan Islam
 1. Psikologi Dari Perspektif Islam
 2. Objektif Perundangan Islam
 3. Sistem dan Produk Perbankan Islam
 4. Ekonomi Malaysia
 5. Statistik
 6. Maqasid Syar'iyyah Dalam Kewangan dan Perbankan
 7. Operasi Perbankan Islam
 1. Pemasaran Perbankan Islam
 2. Elektif (II)
 3. Kaedah Fiqh Dalam Kewangan dan Perbankan 
 4. Pengurusan Risiko
 5. Audit Syariah Dalam Kewangan dan Perbankan Islam
 6. Institusi dan Aspek Perundangan Dalam Kewangan dan Perbankan

Elektif (I)

 1. Culture and Heritage
 2. Seminar Perniagaan di Malaysia
 3. Perkembangan Kerjaya

Elektif (II)

 1. Pengurusan Sumber Manusia Untuk Produk Perbankan Islam
 2. Pemasaran Perbankan Islam
 3. Pengurusan Dana
 4. Perancangan dan Pengurusan Kewangan Islam
 5. Kewangan Antarabangsa
 6. Pengurusan Perbankan
 7. Seminar Kewangan

Ijazah Sarjana Muda

 
                

 


                

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391