Diploma Kewangan Syariah

Diploma Kewangan Syariah

Kod Kursus : R3/343/4/0068A
Kod MQA : A 8771
Tarikh tamat tempoh kursus : 17/05/2023 - 16/05/2028
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :  
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit DAN LULUS mata pelajaran Matematik ATAU;

 2. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/ LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau kelayakan yang setara ATAU;

 3. Persijilan yang diiktiraf dalam Kewangan Islam dan Muamalat ATAU kelayakan yang setara ATAUC;

 4. LULUS kelayakan akademik yang diiktiraf oleh MQA ATAU;

 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 
Prospek Kerjaya :
 1. Penolong Pegawai Bank
 2. Penolong Kewangan Islam dan Perunding Unit Amanah 
 3. Penolong Perunding Muamalat (Wasiat, Zakat, Ar- Rahn)
 4. Perunding Insurans dan Takaful 
 5. Penolong Pegawai Pengurusan Risiko
 6. Perancang Kewangan Islam
 7. Penolong Pegawai Pematuhan Syariah
 Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1 / Intensive
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Fiqh Ibadah
 7. Pangkalan Ekonomi
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kurikulum
 3. Fiqh Muamalat
 4. Pengenalan Ekonomi Islam
 5. Pengenalan Usul Fiqh
 6. Pengenalan Kewangan Islam
 1. Kaedah Penyelidikan
 2. Perbandingan Pasaran Kewangan
 3. Resurfacing
 4. Prinsip Pemasaran
 5. Takaful dan Insurans
 1. Undang-undang Perniagaan
 2. Undang-undang Pentadbiran Orang Islam
 3. Keusahawanan

 

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Prinsip Kewangan
 4. Pengenalan Teknologi Maklumat
 5. Pengenalan Syariah
 6. Pengenalan Muamalat
 1. Matematik Perniagaan
 2. Pengurusan Perbankan
 3. Pengurusan Perakaunan
 4. Prinsip Pengurusan Islam
 5. Usul Fiqh
 1. Perakaunan Kewangan
 2. Perenggan undang-undang Muamalat
 3. Qawaid Fiqhiyyah
 4. Latihan Amali
 5. Elektif

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391