Diploma Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat

Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat

Kod Kursus : R2/221/4/0173
Kod MQA : A 10187
Tarikh tamat tempoh kursus : 22/12/2020 - 21/12/2025
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit termasuk Bahasa Melayu DAN dua (2) mata pelajaran lain DAN LULUS Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/Pendidikan al-Quran & al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiah dan satu (1) mata pelajaran lain ATAU;

 2. LULUS mana-mana sijil yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency (MQA) ATAU;

 3. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 4. Pemohon digalakkan mempunyai latar belakang pengajian Islam

Propsek Kerjaya:
 1. Graduan layak menyambung pengajian di:
        - Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
        - Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

 2. Imam

 3. Hafiz al-Quran

Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5
 1. Hifzul Quran 1
 2. Sains Tajweed
 3. Ilmu Qiraat 
 4. Fiqh 1
 5. Hamalatul Quran
 6. Arabic 1
 7. Asas Komputer
 1. Hifzul Quran 3
 2. Qiraat Ilmi 1
 3. Praktikal Qiraat 1
 4. Bahasa Arab Komunikasi & Insyak Mutolaah
 5. Mustolah Hadis
 6. EBahasa Inggeris 2
 7. Kokurikolum : Khat
 1. Hifzul Quran 5
 2. Praktikal Qiraat 3
 3. Resam Al-Quran
 4. Ilmu Fawasil
 5. Dakwah Wal Khitobah
 6. Tafsir Al-Quran 2
 7. Fiqh 2
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifzul Quran 2
 2. Pengajian Islam
 3. Sains daripada Qiraat  (Praktikal)
 4. Bahasa Inggeris
 5. Aqidah 1
 6. Nahu, Soraf, Balaghah
 7. Tarannum
 1. Hifzul Quran 4
 2. Qiraat Ilmi 2
 3. Praktikal Qiraat 2
 4. Pengajian Malaysia
 5. Tafsir Quran 1
 6. Bahasa Arab Komunikasi & Insyak Mutolaah 2
 7. Aqidah 2
 1. Hifzul Al-Quran 6
 2. Tarikh Al-Qurra'
 3. Ulum Al-Quran
 4. Tarikh Mushof
 5. Dhob Al-Quran
 6. Projek Paper

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391