Senarai Semua Program Pengajian di UNIMEL

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT : 

IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD)

 

BIL.

NAMA PROGRAM

FAKULTI

1.

Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)

FKI

2.

Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)

3.

Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

FBP

4.

Doktor Falsafah Pengurusan

FIPT

5.

Doktor Falsafah Sejarah

FSS

 

 

 

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT : 

IJAZAH SARJANA (Master)

 

BIL.

NAMA PROGRAM

FAKULTI

1.

Ijazah Sarjana Sains Pengurusan

FIPT

2.

Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat

3.

Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan)(Kerja Kursus)   

4.

Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Kerja Kursus)

FKI

5.

Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah

6.

Ijazah Sarjana Syariah

7.

Ijazah Sarjana Komunikasi

FSS

8.

Ijazah Sarjana Psikologi

9.

Ijazah Sarjana Pengajian Media (Kerja Kursus)  

10.

Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)  

11.

Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

FBP

 

 

 

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT : 

IJAZAH SARJANA MUDA

 

BIL.

NAMA PROGRAM

FAKULTI

1.

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam Dengan Kepujian

FKI

2.

Ijazah Sarjana Muda Perbankan Dan Kewangan Islam Dengan Kepujian

3.

Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian

4.

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)

FIPT

5.

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) (Kepujian)

6.

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) Dengan Kepujian

7.

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran) Dengan Kepujian

8.

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan

9.

Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)

10.

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (E-Dagang) Dengan Kepujian

11.

Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)

FSS

12.

Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

FPH

13.

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)

14.

Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah

FUG

15.

Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian)

FKSK

 

 

 

 

 

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT : 

DIPLOMA

 

BIL.

NAMA PROGRAM

FAKULTI

1.

Diploma Pengurusan Islam

FKI

2.

Diploma Pengajian Islam Dengan Pengurusan Sumber Manusia

3.

Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat

4.

Diploma Syariah Islamiyyah

5.

Diploma Kewangan Syariah

6.

Diploma Usuluddin

7.

Diploma Kewangan

8.

Diploma Perakaunan

FIPT

9.

Diploma Sistem Maklumat Perniagaan

10.

Diploma Pemasaran

11.

Diploma Teknologi Maklumat

FSS

12.

Diploma Komunikasi Massa

13.

Diploma Kaunseling

14.

Diploma Pengurusan Perhotelan

FPH

15.

Diploma Pengurusan Pelancongan

16.

Diploma Syariah (Diploma Perundangan Syariah)

FUG

17.

Diploma Undang-Undang

18.

Diploma Kejururawatan

FKSK

19.

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

FBP

20.

Diploma Bahasa Arab Untuk Kerjaya

 

 

 

PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT : 

ASASI

 

BIL.

NAMA PROGRAM

FAKULTI

1.

Pengajian Asasi Perniagaan

FIPT

 

 

RINGKASAN JUMLAH PROGRAM PENGAJIAN :

Ijazah Doktor Falsafah (PhD) - 5 Program

Sarjana (Master) - 11 Program

Ijazah Sarjana Muda - 14 Program

Diploma - 20 Program

Asasi - 1 Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391