Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH AMALAN SISTEM KAWALAN DALAMAN BAGI PENGURUSAN AGIHAN QURBAN SECARA BERKELOMPOK: KAJIAN KES DI SURAU AL-MUBARAKAH Abstract   PDF
Jismi Md Salleh, S Salahudin Suyurno, Shahitul Badariah Sulaiman, Mohd Hanif Mohd Omar
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH ANALISIS KONSEP AF’AL ALLAH DAN AF’AL AL-‘IBAD DALAM PENGURUSAN BENCANA WABAK COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF AHLI SUNNAH WAL JAMAAH Abstract   PDF
Adam Badhrulhisham, Md Fahami Shukri Dzulkarnain
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH AUGMENTED REALITY AS EDUCATIONAL TOOLS TO RAISE STUDENTS' MOTIVATION IN LEARNING ARABIC Abstract   PDF
Muhammad Danial Danish Shaharudin, Mohd Fahimi Zakaria, Abdul Mukmin Abdul Aziz
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah CABARAN DAKWAH TERHADAP GOLONGAN NON MUSLIM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Khairul Azhar Meerangani
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah FACTORS INFLUENCING INTENTION OF INDIVIDUALS TO CONTRIBUTE IN SOCIAL ENTERPRISE Abstract   PDF
Mohd Alif Izwan Zainudin, Nurul Husna Mohd Rusli, Muhammad Hilmi Mat Johar
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH HAD AL-KIFAYAH DALAM MEMBANGUN SOSIOEKONOMI ASNAF: SOROTAN LITERATUR Abstract   PDF
Mohd Zaid Mustafar, Rawi Nordin, S. Salahudin Suyurno, Muhammad Taufik Md Sharipp, Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz, Muaz Mohd Noor
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah HUBUNGAN ANTARA PENGHAYATAN AGAMA DENGAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH SUKAN Abstract   PDF
Atikah Osman, Siti Aishah Yahya
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah HUBUNGAN PENGHAYATAN NILAI IHSAN DENGAN PRESTASI KERJA PENSYARAH DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Muhammad Heikal Mesran, Noor Azizah Jakaria
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH IMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP AMALAN SOLAT BERJEMAAH DI MASJID DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI SIMPANG RENGGAM, JOHOR Abstract   PDF
Muhammad Norazam Nordin
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH INTEGRASI METODOLOGI PENYELIDIKAN HUKUM ISLAM DENGAN PENYELIDIKAN KUALITATIF: SATU TINJAUAN AWAL Abstract   PDF
Muhammad Ikhlas Rosele, Muhammad Safwan Harun, Khairul Azhar Meerangani, Mohd Farhan Md. Ariffin
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN DIKALANGAN PELAJAR TAHFIZ : SATU SOROTAN Abstract   PDF
Mohd Hakim Mothar Rijan, Mahmood Sabtu, Azmi Budin
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH KEPERLUAN ZAKATTECH DALAM MENINGKATKAN KUALITI SISTEM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA: SOROTAN LITERATUR BERSISTEMATIK Abstract   PDF
Rahisam Ramli, Ahmad Faqih Ibrahim, Shahrul Niza Samsudin, Mohd Sabree Nasri
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah KOD ETIKA DAKWAH (SATU SOROTAN RINGKAS) Abstract   PDF
Zikmal Fuad, Siti Makbulah
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah KONSEP POLIGAMI MENGIKUT PERSPEKTIF PARA ISTERI DALAM JEMAAH GLOBAL IKHWAN SDN. BHD. Abstract   PDF
Farrah Wahida Mustafar, Adam Badhrulhisham
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah KUALITI HADITH DALAM KITAB HIDAYAT AL-MUKHTAR SERTA IMPLIKASI TERHADAP PENYAMPAIAN DAKWAH KEPADA MASYARAKAT Abstract   PDF
Muhammad Ashraf Shahrulail, Mohd Akil Mohamed Ali
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah LIVELIHOOD PROJECT FOR THE POOR IN OMAN Abstract   PDF
Jamal AlMaimani, Dr. Fuadah Johari
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah LOCAL WISDOM IN PRACTICE TRADITIONAL WEDDING IN INDONESIA Abstract   PDF
Asrizal Saiin, Pipin Armita
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH MALAIKAT DAN ANGELS: ANALISIS PERBANDINGAN CIRI-CIRI DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN BIBLE Abstract   PDF
Adam Badhrulhisham, Khadijah Mohd Khambali@Hambali
 
Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Maw'izah METODE DAN INTIPATI DAKWAH NABI NUH A.S : ANALISIS DALAM AL-QURAN Abstract   PDF
Mohd Hakim Mothar Rijan, Mahmood Sabtu
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH MODEL PENARAFAN HOTEL DAN CHALET PATUH SYARIAH: SATU KAJIAN KONSEPSUAL DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Muhammad Iqbal Zahin Ismail, Mohd Azam Hj Yahya
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah NILAI ETNISITI DALAM PERLEMBAGAAN MADINAH Abstract   PDF
Zaleha Embong
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN MELALUI KONSEP TAZKIYAH AL-NAFS Abstract   PDF
Siti Nur Aafifah Hashim
 
Vol 4, No 1 (2021): JURNAL MAW'IZAH PENERIMAAN MASYARAKAT NON MUSLIM TERHADAP AKTIVITI DAKWAH ISLAMIYYAH: KAJIAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Mat Johar, Ahmad Faqih Ibrahim, Adam Badhrulhisham, Md Fahami Shukri Dzul Karnain, Khairul Azhar Meerangani
 
Vol 3, No 1 (2020): JURNAL MAW'IZAH PENGAMALAN HISBAH DALAM PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Abstract   PDF
Muslihah Mazlan, Siti Nur Afiqah Shafie, Noor Azizah Jakaria
 
Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Maw'izah PENGAMALAN HISBAH KENDIRI KE ARAH PEMERKASAAN PENGURUSAN INSAN Abstract   PDF
Afifi Farhana Mhd Poad, Muslihah Mazlan
 
1 - 25 of 40 Items > >>