Objektif, Falsafah, Visi, Misi dan Motto

 

OBJEKTIF

  1. Melahirkan generasi Muslim yang berilmu dan bertaqwa dalam menyebarkan ajaran Islam berpaksikan Al-Quran dan As-sunnah.
  2. Melaksanakan dan mentarbiyyah pelbagai bidang ilmu berteraskan Islam.
  3. Melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang pengajian Islam, Sains, Teknologi, Sains Sosial dan Ilmu-ilmu terkini.
  4. Membina generasi yang memiliki daya ketahanan diri dalam menangani cabaran semasa dan peka dengan realiti zaman mendatang.
  5. Mewujudkan golongan ilmuan berwibawa yang sentiasa mensyukuri nikmat dan rahmat Allah.
  6. Menekankan pengajian yang berteraskan psikologi.
  7. Menyokong dan membantu negara melaksanakan dan merealisasikan Dasar Pendidikan Negara.

 

FALSAFAH

      Pengajian yang menggabungkan unsur-unsur keimanan, akademik dan vokasional

      (duniawi dan ukhrawi)  bagi melahirkan golongan yang bertaqwa dan progresif.

 

MISI

     Melaksanakan usaha pendidikan dan pengembangan jalinan ilmu duniawi dan

     ukhrawi, latihan dan kemahiran berteknologi serta penyelidikan dan pembangunan

     sumber manusia berwadahkan islam.

 

VISI

    Menjadi sebuah pusat pengajian tinggi yang unggul dan cemerlang di dalam

    pengajian yang berteraskan islam.

 

MOTTO

    Merekayasa Pembangunan Insan.

 

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411