Diploma Kaunseling - DPIK

Kod Pengiktirafan                         : (R2/762/4/0009) 12/23 (A 9315)
Tempoh Pengajian                       : 3 tahun (6 Semester )
Kemasukan                                  : Julai / November
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kepujian (Kredit) atau;
 2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Prospek Kerjaya :
 1. Pembantu Psikologi
 2. Pembantu Kaunselor
 3. Penolong Pegawai Anti Dadah
 4. Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat
 5. Penolong Pegawai Jabatan Agama Islam
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5
 1. Pengajian Malaysia(U1)
 2. English For Practical Use
 3. Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab For Non Muslim
 4. Tilawah Al-Quran 
 5. Ulum Al-Quran Dan Ulum Al-Hadith (Muslim) /
  Pentadbiran Awam  (Bukan Muslim)
 6. Pengenalan kepada Psikologi
 7. Pengantar Bimbingan Dan Kaunseling
 1. Apresiasi Teknologi Maklumat (U2)
 2. Fiqh Ibadah (Muslim) /
  Kerohanian Dan Moral Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Bukan Muslim)
 3. Pengenalan Kepada Sosiologi Islam
 4. Pengenalan Kepada Psikologi Perkembangan
 5. Keterlibatan Komuniti
 6. Komunikasi Interpersonal
 7. Kemahiran Asas Kaunseling    * Pra syarat Pengenalan Kepada Teori Kaunseling  (SPK 1053)
 1. Pengenalan Kepada kaedah Penyelidikan
 2. Perkahwinan dan Keluarga
 3. Penggunaan Ujian dalam Kaunseling
 4. Isu dan Etika dalam Perhubungan Menolong
 5. Asas Terapi Kanak-Kanak
 6. Kursus U3 (Fakulti Luar)(Pilih Satu Sahaja). 
  • Pengurusan Projek (FST)
  • Keusahawanan Di Malaysia (FIPP)
  • Tasawur Islam (API)
  • Customer Service (FPH)
  • Community Health Nursing(FK)
  • Bahasa Mandarin (FBP)
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab 2
 2. English For Spesific Purpose
 3. Pengenalan Psikologi Dari Perspektif Islam
 4. Pengenalan Kepada Sosiologi
 5. Pengenalan Kepada Teori Personaliti
 6. Pengenalan Kepada Teori Kaunseling                                  *  pra syarat Pengenalan        Kepada Bimbingan            dan Kaunseling (SPK        1023)
 1. Aqidah dan Akhlak (Muslim)
  Pengurusan Tingkahlaku Kanak-Kanak (Bukan Muslim)
 2. Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
 3. Komunikasi Organisasi
 4. Bimbingan Kerjaya
 5. Pengurusan Perkhidmatan Bimbangan dan Kaunseling
 6. Bimbingan dan Kaunseling Kelompok                                   * pra syarat Kemahiran Asas Kaunseling (SPK  3153)
 7. Amali dan Bimbingan Kaunseling                                  * pra syarat Kemahiran  Asas Kaunseling   (SPK  3153)
 1. Internship

 Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411