Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) - SMP

Kod Pengiktirafan                         : R2/311/6/0050) 12/26 (A 10708)
Tempoh Pengajian                        : 3 1/2 tahun (7 Semester )
Kemasukan                                  : Julai / November
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa



Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan gred PNGK (CGPA) sekurang-kurangnya 2.00 atau;
 2. LULUS Diploma dari mana-mana bidang dengan PNGK (CGPA) sekurang-kurangnya 2.00 atau
 3. LULUS Matrikulasi dengan gred PNGK (CGPA) 2.00 atau;
 4. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 5. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan Sains serta lulus Bahasa Inggeris di Peringkat SPM (Wajib untuk setiap kelayakan diatas)
Peluang Kerjaya:
 1. Pegawai Psikologi
 2. Motivator
 3. Pendidik
 4. Penyelidik
 5. Pengurus Organisasi
 6. Pelatih Perindustrian

 

Struktur Program
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 7
 1. Hubungan Etnik(Tempatan)/ Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 2. Tilawah Al-Quran (Muslim sahaja)
 3. English For Communication 
 4. Pengajian Syariah
 5. Pengantar Sains Sosial
 6. Pengantar Psikologi
 7. Pengantar Dakwah Islamiah
 8. Prinsip Bimbangan dan Kaunseling
 1. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Titas) (Tempatan)/ Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa)
 2. Bahasa Arab Asas / Bahasa Arab For Non Muslim (Bukan Islam)
 3. Academic Writing
 4. Kaedah Penyelesaian Masalah
 5. Teknologi Maklumat Untuk Sains Sosial
 6. Psikologi Perkembangan
 7. Sistem dan Teori Psikologi
 1. Bahasa Arab Lanjutan (Muslim Sahaja)/ Bahasa Arab Asas (Bukan Islam)
 2. Keterlibatan Komuniti
 3. Pengajian Usuluddin
 4. Personaliti
 5. Motivasi dan Emosi
 6. Psikologi Sosial
 7. Ujian dan Pengukuran Dalam Psikologi
 1. Latihan Profesional: Praktikum
Semester 4 Semester 5 Semester 6
 1. Fiqh Ibadah/Psikologi Kanak-Kanak dan Remaja (Bukan Islam)
 2. Psikologi Dari Perspektif Islam
 3. Aqidah/Kemahiran Berkomunikasi (Bukan Islam)
 4. Psikologi Fisiologi
 5. Statistik & Analisis Data
 6. Teori dan Teknik Kaunseling
 7. Psikologi Kesihatan
 1. Akhlak & Tasawuf Islam
 2. Fiqh Sirah
 3. Kaedah Penyelidikan
 4. Psikologi Industri & Organisasi
 5. Psikologi Dewasa dan Orang Tua
 6. Kaedah Eksperimen
 1. Psikologi Abnormal
 2. Kemahiran Kaunseling
 3. Psikologi Kognitif
 4. Projek Penyelidikan
 5. Kursus Luar Fakulti 
 • Akidah & Isu-isu semasa
 • Culture & Heritage Tourism
 • Seminar Perniagaan di Malaysia

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411