Ijazah Sarjana Pengajian Media (kerja kursus)

Ijazah Sarjana Pengajian Media   

Kod Pengiktirafan     : JPT/BPP(U)100-801/83 (N/321/7/0235) (MQA/PA10008) 
Tempoh pengajian    :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian         : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )


Syarat Kemasukan :


i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dengan sekurang-                               kurangnya  PNGK 2.50, seperti yang di terima oleh Senat atau ;

ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dan tidak mencapai                                   PNGK 2 .50 boleh diterima masuk tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun                                             pengalaman  dalam bidang yang berkaitan

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411