Diploma Komunikasi Massa (DKM)

Kod Pengiktirafan                         : (R/321/4/0029) 10/21 (A 0611)
Tempoh Pengajian                       : 3 tahun (6 Semester )
Kemasukan                                  : Julai / November
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa

Bergantung Pada Kategori Bilik (Tempatan).                                                                                       

Syarat Kemasukan :

i)    LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya                                           3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran, termasuk Bahasa Inggeris

                         ATAU

ii)   LULUS Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred Maqbul dan                                             kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau yang setara dengannya;

                         ATAU

iii)  LULUS SKM Tahap 3 dan lulus SPM dengan kredit Bahasa Inggeris;

                         ATAU

iv)  Sijil atau setara denganya dan mendapat kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau                                               yang  setara dengannya;

                         ATAU

v)  Sijil dalam Media dan Komunikasi atau yang setara dengannya.

 

Prospek Kerjaya :
 1. Wartawan
 2. Penolong Pegawai Perhubungan Awam
 3. Penolong Pengurus Media
 4. Penolong Editor Media dan Media Cetak Elektronik
 5. Penolong Pegawai Pentadbiran di Sektor Awam Dan Swasta
 6. Ahli perniagaan
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5
 1. Pengajian Malaysia 2
 2. English For Practical Use
 3. Bahasa Arab 1 /Bahasa Arab For Non Muslim
 4. Tilawah Al-Quran (Muslim) /
  Komunikasi Perniagaan (Bukan Muslim)
 5. English For Practical Use
 6. Pengantar Sains Sosial
 7. Pengantar Teori Komunikasi
 8. Pengenalan Kepada Komunikasi Massa
 1. Subjek Pilihan U3
 2. Fiqh Ibadah (Muslim) / Komunikasi Organisasi (Bukan Muslim) 
 3. Perhubungan Awam
 4. Media Dan Etika 
 5. Komunikasi Fotografi
 6. Komunikasi Dari Perspektif Islam
 7. Kewartawanan
 1. Ekonomi Penerbitan 
 2. Kaedah Penyelidikan 
 3. Komunikasi Pemasaran Bersepadu
 4. Aspresiasi Filem
 5. Video Produksi 
 6. Penyiaran
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. English For Specific Purpose
 3. Apresiasi Teknologi Maklumat
 4. Psikologi Komunikasi
 5. Penulisan Media
 6. Asas Penerbitan Meja
 7. Pengantar Sosiologi
 1. Keterlibatan Komuniti
 2. Media Dan Masyarakat
 3. Aqidah Dan Akhlak (Muslim) /
  Prinsip Dan Amalan Komunikasi
  (Bukan Muslim)
 4. Media Baru Dan Media Sosial
 5. Pengiklanan
 6. Perucapan Awam
 7. Komunikasi Manusia
 1. Latihan Industri
Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411