Ijazah Sarjana Muda Kaunseling (Kepujian)

Kod Pengiktirafan        : MQA/PA 13851
Tempoh Pengajian        : 3 Tahun (8 Semester)
Kemasukan                    : Julai / November
Mod Pengajian               : Sepenuh MasaSyarat Kemasukan :
 1. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 2 matapelajaran; atau;
 2. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) pangkat Jayyid; atau
 3. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 5 mata pelajaran; atau
 4. Lulus Matrikulasi / Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00 ; atau
 5. Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 ; atau
 6. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya.
Peluang Kerjaya:
 1. Kaunselor Berdaftar
 2. Pegawai Psikologi
 3. Konsultan
 4. Pegawai Tadbir di badan-badan kerajaan, Usahawan, 
 5. Pegawai Kanan, Pensyarah dan lain-lain jawatan yang berkaitan.
Struktur Program
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
 1. Hubungan Etnik(Tempatan)/Muslim
 2. Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa) (Bukan Muslim)
 3. Tilawah Al-Quran (Muslim sahaja)
 4. English For Communication 
 5. Psikologi Untuk Golongan Profesional
 6. Pengantar Psikologi Dakwah
 7. Falsafah dan Prinsip Bimbangan dan Kaunseling
 8. Pengantar Psikologi Sosial
 1. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Titas) (Tempatan)/Muslim Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa) (Bukan Muslim)
 2. Bahasa Arab Asas (Muslim & Bukan Muslim)
 3. Academic Writing
 4. Kaedah Penyelesaian Masalah
 5. Teknologi Maklumat 
 6. Pengantar Perkembangan Personaliti
 1. Asas Statistik
 2. Pengantar Psikologi Kanak-Kanak dan Remaja
 3. Isu Etika dan Profesionalisme Kaunseling
 1. Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)
 2. Keterlibatan Komuniti
 3. Psikologi Dari Perspektif
 4. Teknik Kaunseling
 5. Statistik dan Analisis Data
 6. Teori Perkembangan Kerjaya
 7. Teori Kaunseling Kelompok
Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
 1. Makmal Kaunseling Individu
 2. Aqidah @ Isu-isu Semasa/ Culture and Heritage Tourism/ Seminar Perniagaan
 3. Fiqh Ibadat (Muslim)Sains Dalam Islam (Bukan Muslim)
 4. Ujian dan Pengukuran dalam Kaunseling
 5. Psikologi Dewasa dan Orang Tua
 6. Kaunseling Kerjaya
 7. Pengurusan Program dan Perkhidmatan Kaunseling
 1. Penaksiran Dalam Kaunseling
 2. Kaunseling Pelbagai Budaya
 3. Kaunseling Penagihan Dada
 
 1. Makmal Kaunseling Kelompok
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Praktikum Kaunseling
 4. Psikologi Bilazim
 5. Kaunseling Keluarga
 6. Projek Penyelidikan
 
1. Internship 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411