Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)

Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)

Kod Pengiktirafan                 : JPT/BPP(U)1000-801/83 (N/762/7/0045) (MQA/PA9685) 
Tempoh Pengajian                : 1 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Pengambilan                        : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                     : Sepenuh Masa (Kerja Kursus)

                                     

 

Syarat Kemasukan :
  1. Ijazah Sarjana Muda Psikologi/Kaunseling dengan minimum PNGK 2.75 daripada 4.00; Nota: Sekiranya PNGK calon pemohon kurang dari 2.75, pengalaman bekerja selama 5 tahun dalam bidang kaunseling akan diambil kira; atau ;
  2. Lain-lain Ijazah Sarjana Muda dengan minimum PNGK 2.75; Nota: Calon-calon yang memperoleh PNGK kurang dari 2.75, boleh dipertimbangkan melalui temuduga dan kelulusan Senat.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411