Ijazah Sarjana Komunikasi

Ijazah Sarjana Komunikasi


Kod Pengiktirafan   : JPT/BPP (N/321/7/0069) (055/2018) (FA 3518) 
Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian      : Sepenuh Masa ( Tesis )


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5                tahun pengalaman bekerja dalam   bidang yang relevan  atau;
   
iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fss
email Rasmi : fss@unimel.edu.my
+606-3877467
+606-3878411