MOD PENGAJIAN

 

MOD PENGAJIAN PROGRAM 
Kerja Kursus Program pengajian mod kerja kursus ialah program pengajian secara perkuliahan sepenuhnya yang boleh melibatkan penghasilan laporan penyelidikan.
Penyelidikan Program pengajian mod penyelidikan ialah program pengajian secara penyelidikan sepenuhnya yang membawa kepada penghasilan tesis atau disertasi.
Campuran (Mixed Mode)

Program pengajian mod campuran ialah program pengajian secara gabungan perkuliahan dan penyelidikan yang membawa kepada penghasilan disertasi

Calon hendaklah menjalankan penyelidikan setelah ia berjaya menyempurnakan semua perkuliahan yang ditetapkan dalam program pengajiannya melainkan dibenarkan selainnya secara bertulis

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184