PHD PENGURUSAN

Doktor Falsafah Pengurusan    

Kod Kursus : N/345/8/1067
Kod MQA : PA 10009
Tarikh tamat tempoh kursus : 22/10/2018 - 21/10/2025
Tempoh pengajian : 3 tahun(minimum), 6 tahun (maksimum)
Kemasukan : Terbuka sepanjang tahun
Mod  : Sepenuh Masa ( Tesis )


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)dalam Pengurusan atau bidang yang berkaitan yang diterima oleh Senat ;atau 

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengan Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM)yang diterima oleh Senat

Pelajar Antarabangsa perlu memperoleh purata skor 6.0 dalam ujian International English Languange Testing System (IELTS) atau yang setara dengannya

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184