IJAZAH SARJANA PENGAJIAN MEDIA (KERJA KURSUS)

Ijazah Sarjana Pengajian Media   

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(U)100-801/83 (N/321/7/0235) (MQA/PA10008) 
Tempoh pengajian :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )


Syarat Kemasukan :


i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50, seperti yang di terima oleh Senat atau ;

ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dan tidak mencapai  PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184