IJAZAH SARJANA PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat  

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (U) (1000-801/83) (MQA/PA 8157) 
Tempoh pengajian : 1 ½  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia, MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan minimum PNGK 3.00 atau;
ii. Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia , MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan PNGK di bawah 3.00 tetapi di atas 2.50 boleh diterima dengan syarat DIPUTUSKAN melalui perincian penilaian dalaman KUIM atau;
iii. Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia , MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan PNGK kurang daripada 2.50 dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan boleh diterima.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184