IJAZAH SARJANA PENGAJIAN ISLAM (KERJA KURSUS)

Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Kerja Kursus) 

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(R/221/7/0228) 07/2025 (MQA/FA 9683)
Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
 2 1/2tahun (minimum), 4 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa Dan Separuh Masa (Kerja Kursus)
Syarat Kemasukan:

i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau yang setara dengan PNGK MINIMUM 2.75 atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau yang setara dengan PNGK kurang daripada 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada  
    minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan;

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184