Program PHD

Program Pengajian Doktor Falsafah (PHD)

FAKULTI KEILMUAN ISLAM

  • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)   
  • Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)  

 

FAKULTI BAHASA DAN PENDIDIKAN

  • Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan  


FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOLOGI

  • Doktor Falsafah Pengurusan  

 

FAKULTI SAINS SOSIAL

  • Doktor Falsafah Sejarah  

 

 * Syarat dan Yuran Kemasukan Tertakluk Kepada Pindaan
 * Mendapat Perakuan Dari Agensi Kelayakan Malaysia

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184