Tempoh Pengajian

 PENGAJIAN SEPENUH MASA

Program

Tempoh Minimum (Tahun)

Tempoh Maksimum (Tahun)

Ijazah Doktor Falsafah 3 5
Sarjana Mod Kerja Khusus 1 3
Sarjana Mod Campuran 1 3
Sarjana Mod Penyelidikan 2 4

 
 PENGAJIAN SEPARUH MASA

Program

Tempoh Minimum (Tahun)

Tempoh Maksimum (Tahun)

Ijazah Doktor Falsafah 4 8
Sarjana Mod Kerja Khusus 2 4
Sarjana Mod Campuran 2 4
Sarjana Mod Penyelidikan 3 4

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184