IJAZAH SARJANA SYARIAH

Ijazah Sarjana Syariah

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/221/7/0041) 07/17 (FA 1944)
Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa( Tesis )


Syarat Kemasukan :


i.  Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengan PNGK minimum 2.75 atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengan PNGK minimum 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75 boleh diterima           

     masuk bergantung kepada  penilaian  dalaman yang rapi atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada 

     minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan. 
     

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184