IJAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEUSAHAWANAN) (KERJA KURSUS)

Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan)(Kerja Kursus)   

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/345/7/1088) (MQA/PA 9684) 
Tempoh pengajian : 1 tahun 4 Bulan (minimum), 3 tahun (maksimum)
                              2 tahun (minimum), 4 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa Dan Separuh Masa (Kerja Kursus)


Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dengan PNGK 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT atau;
ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan atau;
iii. Syarat kompetensi Bahasa Inggeris bagi pelajar antarabangsa adalah minimum International English Language Testing System (IELTS) 6.0 atau yang setara dengannya..

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184