IJAZAH SARJANA KAUNSELING (KERJA KURSUS)

Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)   

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(U)1000-801/83 (N/762/7/0045) (MQA/PA9685) 
Tempoh pengajian :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )


Syarat Kemasukan :


i.Ijazah Sarjana Muda Psikologi/Kaunseling dengan minimum PNGK 2.75 daripada 4.00; Nota: Sekiranya PNGK calon pemohon kurang dari 2.75, pengalaman bekerja selama 5 tahun dalam bidang kaunseling akan diambil kira;atau ;

p>ii. Lain-lain Ijazah Sarjana Muda dengan minimum PNGK 2.75; Nota: Calon-calon yang memperoleh PNGK kurang dari 2.75, boleh dipertimbangkan melalui temuduga dan kelulusan Senat.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184