PHD KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN

Doktor Falsafah Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan    

Kod Kursus : R2/0111/8/0003
Kod MQA : MQA/FA 0968
Tarikh tamat tempoh kursus : 31/10/2023 - 30/10/2030
Tempoh pengajian : 3 tahun(minimum), 6 tahun (maksimum)
Kemasukan : Terbuka sepanjang tahun
Mod  : Sepenuh Masa ( Tesis )

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
    peringkat UNIMEL atau; 

ii. Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat UNIMEL .

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184