PHD DAKWAH


Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)    

Kod Kursus : R/221/8/0132
Kod MQA : MQA/FA 5009
Tarikh tamat tempoh kursus : 3/11/2019 - 2/11/2024
Tempoh pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
Kemasukan : Terbuka sepanjang tahun
Mod  : Sepenuh Masa( Tesis )

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
   peringkat UNIMEL atau;

ii.  Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii.  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat UNIMEL .

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

Institut Pengajian Siswazah 
Universiti Ialam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my
Email Rasmi : ips@unimel.edu.my
+06 387 6184 / 06 387 6079
+ 06 387 6184